PL RU CN DE EN ES FR IT JP PL UA

Punkty przedostawania się do sieci firmowej

Główną przyczyną błędnych decyzji większości firm przy tworzeniu systemu ochrony antywirusowej są przestarzałe informacje na temat sposobów przenikania złośliwego oprogramowania do systemów i jego możliwości.

1. Wymienne nośniki danych
2. Własne urządzenia pracowników (w tym urządzenia mobilne)
3. Witryny
4. Poczta elektroniczna
5. Luki
6. Techniki inżynierii społecznej