PL RU CN DE EN ES FR IT JP PL UA

Wiadomości & Wydarzenia | Kreator licencji | Firma

Osobista witryna dla klientów biznesowych Dr.Web

  • Na karcie Licencje znajdują się informacje o wszystkich posiadanych licencjach Dr.Web. Można tam również pobrać certyfikat licencji Dr.Web i pliki klucza. Zrzut ekranu
  • W części Pliki znajdują się łącza do pobrania plików dystrybucyjnych oprogramowania Dr.Web. Zrzut ekranu
  • W części Pomoc techniczna można skontaktować się z pomocą techniczną firmy Doctor Web i przejrzeć historię próśb o pomoc. Zrzut ekranu
  • W części Profil osobistej witryny zapisane są login i hasło przydzielone administratorowi witryny przez pracownika firmy Doctor Web. Znajdują się tam również informacje o kontach utworzonych przez administratora witryny dla pracowników jego firmy. Uprawnień dostępu udziela pracownikom administrator. Uprawnienia te nie mogą być szersze niż uprawnienia administratora. Zrzut ekranu
  • W części Dostawcy można znaleźć informacje o partnerze firmy Doctor Web, którzy dostarczył licencję Dr.Web klientowi. Dane dostawcy obejmują informacje o firmie, dane jej konta bankowego oraz dane kontaktowe jej pracowników. Zrzut ekranu
  • Informacje o zdalnych szkoleniach dla administatorów systemów znajdują się na karcie Szkolenia.
  • Wszystkie nowości firmy Doctor Web, a także biuletyny dotyczące bezpieczeństwa antywirusowego, dostępne są w części Informacje .

Aby uzyskać dostęp do osobistej witryny, należy skontaktować się ze swoim dostawcą oprogramowania Dr.Web.