PL RU CN DE EN ES FR JP PL UA

Wiadomości & Wydarzenia | Kreator licencji | Firma

Dr.Web dla Windows

Ochrona stacji roboczych, klientów z systemami wbudowanymi, klientów systemów terminalowych i klientów serwerów wirtualnych

New version!

Dr.Web Enterprise Security Suite 10.0


Dr.Web dla Windows zapewnia rzetelną ochronę przed większością istniejących zagrożeń. Jego nieprześcignione zdolności leczenia i samoochrony nie pozostawiają wirusom i innym złośliwym programom żadnych szans zaatakowania chronionego środowiska. Wbudowany Firewall i Kontrola Biura (oferowana tylko w ramach licencji Kompleksowa Ochrona) pomagają przeciwdziałać wirusom wykorzystującym podatności systemu operacyjnego i aplikacji oraz pozwalają kontrolować działania zainstalowanych programów.

Wersja 6

 • Intel® Pentium® IV 1.6 GHz
 • 512 MB RAM
 • Co najmniej 250 MB przestrzeni dyskowej
 • Windows 98/ME/NT4/2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/2012 (32- i 64-bitowe)

Opis produktu (PDF)

Wersja 10

 • Intel® Pentium® IV 1.6 GHz
 • 512 MB RAM
 • Co najmniej 330 MB przestrzeni dyskowej
 • Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/2012/10 (32- i 64-bitowe)

Opis produktu (PDF) | Co nowego w tej wersji | Uwagi do wersji

Opcje licencyjne

Kompleksowa ochrona

 • Antywirus
 • Antyspam
 • Monitor HTTP
 • Office Control
 • Ochrona przed utratą danych
 • Dr.Web Cloud
 • Firewall

Antywirus

 • Antywirus
 • Firewall

Dr.Web KATANA

 • Ochrona zapobiegawcza
 • Dr.Web Cloud

Dowiedz się więcej

Licencja

Scentralizowana kontrola nad ustawieniami agenta

Dzięki Centrum Zarządzania pakietu Dr.Web Enterprise Security Suite można:

 • Wdrożyć specyficzne firmowe zasady bezpieczeństwa bez konieczności konfigurowania składników ochrony każdego komputera.
 • Zapewnić, że pracownicy nie będą mogli wyłączyć antywirusa lub jego poszczególnych składników, co nieuchronnie prowadziłoby do osłabienia poziomu bezpieczeństwa.
 • Zapewnić, że antywirus działa z ustawieniami wskazanymi przez administratora sieci.
 • Planować i zdalnie uruchamiać regularne skanowanie, zarówno na żądanie administratora jak i według harmonogramu.
 • Monitorować regularność aktualizacji i uniemożliwić ich wyłączenie.
 • Zbierać i analizować informacje dotyczące stanu systemu ochrony antywirusowej oraz generować raporty dla wskazanego przedziału czasu.
 • Powiadamiać administratorów i użytkowników o stanie systemu ochrony.
 • Terminowo odpowiadać na pojawiające się problemy z wirusami, co zmniejszy ryzyko infekcji sieci i straty finansowe przedsiębiorstwa spowodowane przestojami w pracy, utratą danych, przerwaniem połączenia internetowego oraz wpływem infekcji na partnerów biznesowych.

Scentralizowane zarządzanie zasadami bezpieczeństwa

Administrator systemu może rozszerzyć lub ograniczyć uprawnienia poszczególnych użytkowników, ich grupy lub wszystkich grup użytkowników do kontroli agentów. Administrator systemu może na przykład:

 • Umożliwić użytkownikom zmianę ustawień antywirusa.
 • Ograniczyć modyfikowanie ustawień przez użytkowników.
 • Zakazać modyfikowania ustawień.
 • Zmienić składniki oprogramowania Dr.Web instalowane na chronionych komputerach.
 • Uruchamiać zlecenia na chronionych komputerach.
 • Wymuszać aktualizacje agentów, które nie były aktualizowane przez dłuższy czas.
 • Wymuszać skanowanie chronionych komputerów w tle.

Instalacja sieciowa (zdalna)

 • Identyfikowanie komputerów w sieci, które nie są zabezpieczone antywirusem.
 • Zdalne instalowanie Dr.Web na komputerach docelowych, na przykład za pośrednictwem usług Active Directory.
 • Skaner sieciowy wyszukuje komputery w sieci lokalnej według adresu IP i generuje ich hierarchiczną listę, wskazującą które z nich posiadają zainstalowane oprogramowanie antywirusowe.

Regularne aktualizacje baz danych i modułów programu

Centrum Zarządzania pakietu Dr.Web Enterprise Security Suite pozwala jednoznacznie uniknąć sytuacji, w której pracownicy nie zadbają o zainstalowanie krytycznych aktualizacji. Dzięki temu można powstrzymać infekcję występującą w sieci lokalnej i nie dopuścić do jej rozszerzenia. Pakiet Dr.Web Enterprise Security Suite umożliwia również:

 • Skonfigurowanie procedury aktualizowania składników Dr.Web na chronionych stacjach roboczych poprzez rozłożenie obciążenia na różne przedziały czasu.
 • Monitorowanie baz danych wirusów i statusu komputerów PC.
 • Stosowanie ustawień aktualizacji jednej stacji do innej lub całej grupy (grup).
 • Wykorzystanie trybu mobilnego do ochrony urządzeń pracowników pracujących poza siedzibą przedsiębiorstwa.

Pewność regularnego skanowania chronionych hostów

Centrum Zarządzania Dr.Web umożliwia centralne wymuszanie zasad bezpieczeństwa przy przeprowadzaniu regularnych skanowań:

 • Uruchamianie/zatrzymywanie skanowania na zdalnych hostach bez przerywania pracy użytkownika.
 • Wskazywanie ścieżek skanowania.
 • Wskazywanie niezbędnych harmonogramów skanowania pojedynczych hostów i ich grup, tj. skanowanie systemu w godzinach dogodnych dla pracowników.

Ograniczenie dostępu do nośników wymiennych w całej sieci

Ograniczenie dostępu do urządzeń wymiennych można skonfigurować centralnie w Centrum Zarządzania Dr.Web.

Dzięki funkcji Kontroli Biura można:

 • Zdefiniować pliki i foldery w sieci lokalnej, do których pracownik może mieć dostęp, i zabronić dostępu do elementów wyłączonych. Umożliwia to zabezpieczenie poufnych danych i informacji przed nieumyślnym lub celowym uszkodzeniem, usunięciem lub kradzieżą przez atakujących lub osoby z wewnątrz (tj. pracowników poszukujących dostępu do informacji poufnych).
 • Ograniczenie lub odmowa dostępu do witryn i urządzeń wymiennych i dzięki temu wyłączenie możliwości inwazji wirusowej tą drogą.

Dr.Web Enterprise Security Suite — manage end-point security from a single Control Center

The Dr.Web Control Center is provided free of charge.

Maintain control over your anti-virus security system from any common browser on any computer running any operating system.

Mobile Control Center for iPhone and iPad (iOS)/Android


All advantages of Dr.Web Enterprise Security Suite Control Center

All reasons to choose Dr.Web Enterprise Security Suite

Brochures

Dr.Web Enterprise Security
Suite

You have what to protect? We have Dr.Web!
Download PDF

BYOD or not?
 

BYOD: A reference for employees
Download PDF

All booklets