DLA UŻYTKOWNIKÓW

Library
My library

+ Add to library

Profile

Dr.Web Firewall

Chroni przed nieupoważnionym dostępem z sieci; zapobiega wyciekaniu danym; blokuje podejrzane połączenia na poziomie pakietów i aplikacji.

Dr.Web Firewall korzysta z własnej bazy zaufanych aplikacji. Należą do niej programy posiadające cyfrowy certyfikat. Aplikacje uznane przez Dr.Web za oryginalne mogą połączyć się z dowolnym adresem i portem. Wyjątek: jeżeli program nie jest podpisany cyfrowo, jego podpis jest błędny lub nie ma żadnego podpisu (np. programy tworzone przez entuzjastów lub programy open source), użytkownik jest proszony o stworzenie reguły.

Kontrola połączeń na poziomie aplikacji pozwala zarządzać dostępem aplikacji i procesów do zasobów sieciowych i zapisuje próby dostępu w dzienniku aplikacji.

Filtrowanie na poziomie pakietów pozwala na sterowanie połączeniem z Internetem niezależnie od korzystającej z niego aplikacji. Dziennik filtru pakietów przechowuje informacje o pakietach wysłanych przez interfejsy sieciowe.

W trybie Gier okno dialogowe reguły pojawi się na wierzchu każdej aplikacji działającej w trybie pełnoekranowym.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym działań sieciowych aplikacji oraz wymuszone odłączenie jej od sieci, jeśli jest to konieczne.

Doctor Web tworzy oprogramowanie antywirusowe od 1992 roku
Dr.Web cieszy się zaufaniem użytkowników na całym świecie, w ponad 200 krajach
Firma dostarcza program antywirusowy jako usługę od 2007 roku
Wsparcie techniczne 24/7

© Doctor Web
2003 — 2022

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.