Defend what you create

Other Resources

Zamknij

Library
My library

+ Add to library

Profile

Dr.Web Firewall

Chroni przed nieupoważnionym dostępem z sieci; zapobiega wyciekaniu danym; blokuje podejrzane połączenia na poziomie pakietów i aplikacji.

Dr.Web Firewall korzysta z własnej bazy zaufanych aplikacji. Należą do niej programy posiadające cyfrowy certyfikat. Aplikacje uznane przez Dr.Web za oryginalne mogą połączyć się z dowolnym adresem i portem. Wyjątek: jeżeli program nie jest podpisany cyfrowo, jego podpis jest błędny lub nie ma żadnego podpisu (np. programy tworzone przez entuzjastów lub programy open source), użytkownik jest proszony o stworzenie reguły.

Kontrola połączeń na poziomie aplikacji pozwala zarządzać dostępem aplikacji i procesów do zasobów sieciowych i zapisuje próby dostępu w dzienniku aplikacji.

Filtrowanie na poziomie pakietów pozwala na sterowanie połączeniem z Internetem niezależnie od korzystającej z niego aplikacji. Dziennik filtru pakietów przechowuje informacje o pakietach wysłanych przez interfejsy sieciowe.

W trybie Gier okno dialogowe reguły pojawi się na wierzchu każdej aplikacji działającej w trybie pełnoekranowym.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym działań sieciowych aplikacji oraz wymuszone odłączenie jej od sieci, jeśli jest to konieczne.

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2021

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A