Library
My library

+ Add to library

Profile

Dr.Web KATANA

Kills Active Threats And New Attacks

 • Antywirus działający bez sygnatur oferuje prewencyjną ochronę przed najnowszymi aktywnymi zagrożeniami, atakami ukierunkowanymi i próbami infiltracji wykorzystującymi luki (w tym luki typu zero-day), których nie są w stanie wykryć twoje programy antywirusowe.
 • Najlżejszy antywirus działający bez sygnatur dla komputerów PC, laptopów, netbooków i tabletów z systemem Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP SP2+ (32/64-bit)
 • Nie koliduje z antywirusami innych firm

Kiedy konieczne jest jednoczesne uruchomienie dwóch aplikacji antywirusowych – konwencjonalnego programu antywirusowego i programu antywirusowego działającego bez sygnatur?

 • Gdy twój program antywirusowy nie wykrywa zagrożeń
 • Gdy twój program antywirusowy nie może być aktualizowany wystarczająco często
 • Gdy komputer jest odłączony od internetu od dłuższego czasu
 • Gdy komputer jest podłączony do sieci, która nie ma dostępu do internetu i rzadko otrzymuje aktualizacje

Kompatybilność

Oprogramowanie Dr.Web KATANA jest kompatybilne z oprogramowaniem antywirusowym firm TrendMicro, Symantec, Kaspersky, McAfee, ESET i innych.

Antywirus bezsygnaturowy oferujący ochronę zapobiegawczą przed najnowszymi aktywnymi zagrożeniami, atakami skierowanymi i próbami użycia przez trojany i exploity podatności, w tym podatności zero-day, mającymi na celu penetrowanie systemów.

Dr.Web KATANA składa się z zestawu najnowszych technologii antywirusowych Dr.Web zaprojektowanych w celu zapewnienia zaawansowanej ochrony przed wirusami. Będzie ona osłaniać Twój komputer przed zagrożeniami jeszcze nierozpoznawalnymi dla Twojego antywirusa.

Zalety

 • Skuteczny — neutralizuje zagrożenia które są zupełnie nowe i jeszcze nieznane dla Twojego antywirusa. Każdego dnia laboratorium antywirusowe Doctor Web otrzymuje kilka setek tysięcy próbek programów. Każdego dnia dziesiątki tysięcy wpisów są dodawane do firmowych baz wirusów. Są to zagrożenia z którymi analitycy wirusów są już zaznajomieni i dla których zostały zaprojektowane procedury neutralizacyjne. Jednakże to programy, które jeszcze nie zostały zanalizowane przez ekspertów z zakresu bezpieczeństwa informacji są tymi, z których cyberprzestępcy czerpią największe korzyści.

  Dr.Web KATANA oferuje ochronę przed najnowszymi złośliwymi programami które zostały zaprojektowane do omijania detekcji używającej tradycyjnego skanowania opartego na sygnaturach i mechanizmach heurystycznych. Te programy nie zostały jeszcze poddane analizie przez laboratorium antywirusowe i, z tego powodu, w momencie ataku są one nieznane dla Dr.Web. Zawierają się tu najnowsze programy ransomware szyfrujące pliki, trojany wstrzykujące i blokujące, jak i zagrożenia wykorzystujące podatności zero-day.

  Dr.Web KATANA rozpoczyna ochronę systemu już podczas jego uruchamiania, dużo wcześniej zanim tradycyjny, oparty na sygnaturach antywirus zostanie załadowany!

 • Niewidoczny
  Funkcjonalność oprogramowania antywirusowego musi być rozwijana w sposób ciągły, aby dotrzymać kroku wciąż ewoluującym i zwiększającym swoją liczebność złośliwym programom. Antywirus musi być zdolny do działania bez przerw w oczekiwaniu na nieuchronny atak. Te rozszerzenia często zmniejszają wydajność komputera i irytują użytkowników do tego stopnia, że czasami wolą wyłączyć swoją ochronę antywirusową, aby pozwolić swoim komputerom na szybszą pracę. Deweloperzy Dr.Web KATANA znacząco zwiększyli bezpieczeństwo komputera tworząc nowy produkt, który jest praktycznie niewidoczny patrząc przez pryzmat obciążenia systemu i wykorzystania zasobów systemowych.

  Dr.Web KATANA neutralizuje działania aktywnych złośliwych programów bez przeciążania systemu.

 • Szybki — analizuje zachowanie każdego zagrożenia w czasie rzeczywistym i natychmiast neutralizuje szkodliwe skrypty i procesy których Twój antywirus nawet nie zdołał rozpoznać.
  Ochrona Dr.Web KATANA opiera się na bezsygnaturowych metodach wyszukiwania , neutralizacji malware i technologiach ochrony w chmurze. Produkt analizuje i monitoruje wszystkie procesy w systemie i blokuje te, które wykazują złośliwe zachowanie.

Dr.Web KATANA

Dowiedz się więcej

Tradycyjne analizatory behawioralne bazują na predefiniowanych regułach opisujących zachowanie legalnych programów. Te reguły są dobrze znane przestępcom. Dr.Web KATANA działa inaczej. Ten produkt analizuje zachowanie każdego uruchomionego programu w czasie rzeczywistym, porównując je z informacjami o reputacji zapisanymi w chmurze Dr.Web, która jest aktualizowana w sposób ciągły. Następnie Dr.Web KATANA używa tych informacji do określenia czy dany program jest niebezpieczny, a następnie określa jakie środki są niezbędne do zneutralizowania zagrożenia.

Dr.Web KATANA

Dr.Web KATANA

Tradycyjne analizatory behawioralne monitorują żądania złośliwych programów wykorzystując różne zasoby systemowe. Ale co, jeśli złośliwy program, przeniknąwszy do przeglądarki, nie wystawia żadnych żądań do systemu, ale w prosty sposób modyfikuje, na przykład, okno używane przez Ciebie do komunikowania się z Twoim bankiem?

Dr.Web KATANA monitoruje aktywność malware wewnątrz procesów, więc te próby wykradania poufnych informacji lub przesłania pieniędzy z Twojego konta bankowego będą zablokowane w odpowiednim momencie i w odpowiedni sposób!

Dowiedz się więcej

 • Niezależny — nie wymaga żadnej konfiguracji i rozpoczyna efektywne działanie od razu, gdy tylko zostanie zainstalowany.
 • Elastyczny — zestaw preinstalowanych skryptów ochronnych i możliwość dostrajania ich do potrzeb czynią go zdolnym do pełnej kontroli procesu ochrony, nawet podczas adaptowania się do oczekiwań użytkownika.
 • Offline — chroni system nawet wtedy, gdy PC nie jest podłączony do Internetu.
 • Uniwersalny — chroni szeroki zakres systemów z rodziny Windows — od Windows XP do ostatniej wersji Windows 10.
  Dowiedz się więcej
 • Bezkonfliktowy — potrafi działać w połączeniu z innymi antywirusami zwiększając ochronę Twojego komputera.
 • Chroni krytyczne obszary systemu przed zmodyfikowaniem ich przez malware.
 • Wykrywa i zatrzymuje wykonywanie złośliwych, podejrzanych lub niepewnych skryptów i procesów.
 • Wykrywa niechciane modyfikacje plików, monitoruje działanie wszystkich procesów celu wykrycia operacji typowych dla malware (np. aktywności ransomware szyfrującego pliki) i zapobiega wstrzykiwaniu przez złośliwe obiekty swojego kodu do innych procesów.
 • Wykrywa i neutralizuje zagrożenia które nie zostały jeszcze wykryte i wprowadzone do bazy wirusów Dr.Web: ransomware szyfrujące pliki, programy wstrzykujące, zdalnie zarządzane malware używane do szpiegowania i tworzenia botnetów, oraz złośliwe programy pakujące.
 • Chroni przed exploitami — złośliwe obiekty wykorzystujące błędy i luki w oprogramowaniu, włączając te jeszcze nikomu nieznane, poza intruzami przez których zostały stworzone (np. podatności zero-day). Jeśli Dr.Web KATANA wykryje, że złośliwy kod próbuje wykorzystać jakąś podatność, to taki atakujący proces zostanie natychmiast zakończony.

Systemy nie do zdobycia nie istnieją!

Deweloperzy próbują wydawać poprawki dla znanych podatności tak szybko, jak to tylko możliwe. Przykładowo, Microsoft dość często wypuszcza aktualizacje bezpieczeństwa dla swoich produktów. Jednakże użytkownicy często instalują niektóre z nich zbyt późno (lub nie instalują ich wcale). To zachęca intruzów do wyszukiwania nowych podatności i wykorzystywania na zaatakowanych komputerach tych już odkrytych i jeszcze nie usuniętych.

 • Kontroluje działanie najpopularniejszych przeglądarek i powiązanych z nimi wtyczek; chroni przed programami blokującymi przeglądarki.

Dziś jednym z najpopularniejszych sposobów penetrowania systemu przez złośliwe programy jest instalacja dodatków do aplikacji pod płaszczykiem użytecznych programów.

Dr.Web KATANA:

 • Blokuje zdolność malware do modyfikowania obszarów startowych dysku w celu zapobiegania np. uruchomieniu Koni Trojańskich na Twoim komputerze.
 • Blokuje wprowadzenie zmian w Rejestrze Windows aby zapewnić, że tryb awaryjny nie zostanie wyłączony.
 • Zapobiega modyfikowaniu podstawowych procedur systemowych przez złośliwe programy. Blokując niektóre klucze Rejestru Windows zapobiega działaniom dokonywanym przez malware polegającym na zmianie wyglądu pulpitu lub ukrywaniu trojana z rootkitem.
 • Zapobiega zmianom przez malware uprawnień uruchamiania.
 • Zapobiega ładowaniu bez zgody użytkownika nowych lub nieznanych sterowników.
 • Zapobiega dodawaniu swoich wpisów w Rejestrze Windows przez malware i pewne inne aplikacje, takie jak antywirusy, mających na celu umożliwienie automatycznego ich uruchamiania.
 • Blokuje sekcje rejestru zawierające informacje o sterownikach urządzeń wirtualnych, zapewniając, że żadne nowe urządzenie wirtualne nie zostanie stworzone.
 • Blokuje połączenia pomiędzy komponentami spyware i serwerem kontrolującym ich działanie.
 • Zapobiega zakłócaniu pracy procedur systemowych przez malware, takich jak zaplanowane kopie zapasowe.

Procedura neutralizacji zagrożenia jest następująca

 • Jeśli zostanie wykryta dowolna próba aktywowania złośliwego kodu, Dr.Web KATANA natychmiast przerwie działanie takiego procesu. Jeśli atak był przeprowadzony poprzez podatność innego oprogramowania, Dr.Web KATANA zakończy proces tego programu. Antywirus nie przeprowadzi żadnych działań na plikach zaatakowanej aplikacji i nie przeniesie żadnych plików do kwarantanny.
 • Użytkownicy również zobaczą powiadomienia o udaremnionych próbach przeprowadzenia złośliwych działań; nie jest wymagana żadna odpowiedź z ich strony.
 • Do dziennika zdarzeń Dr.Web zostanie dodany wpis o pokrzyżowanym ataku.
 • Również i do chmury zostanie wysłane natychmiastowe powiadomienie o incydencie. Jeśli będzie to konieczne, specjaliści Doctor Web odpowiedzą na to zdarzenie, przykładowo, aktualizując procedurę ochrony.
 • Tryb Optymalny jest trybem domyślnym. Ten tryb zapewnia ochronę tylko dla tych gałęzi rejestru, które są używane przez złośliwe oprogramowanie i mogą być zablokowane (modyfikacja może być zabroniona) — bez znaczącego obciążenia i zużycia zasobów systemowych.
 • Jeśli zagrożenie infekcją wzrasta, stopień ochrony może być podniesiony do Średniego.
 • Dla pełnej kontroli nad krytycznymi obszarami Windows stopień ochrony może być zwiększony do Paranoidalnego.

Zwiększenie stopnia ochrony zapewnia systemowi dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku, gdy malware, które jeszcze nie zostało dodane do bazy wirusów Dr.Web, zostanie wykryte jako aktywne. Ale w tym samym momencie wzrasta ryzyko wystąpienia konfliktu pomiędzy ograniczeniami nałożonymi na system przez ochronę zapobiegawczą, a wymaganiami uruchomionych aplikacji.

 • Używając profili na zakładce Ochrona użytkownik może tworzyć elastyczne zasady dla aplikacji po to, aby zapobiec konfliktom które, tym razem, mogą być wywołane przez Dr.Web KATANA. Każdy profil może zawierać określone restrykcje definiujące sposób w jaki programy odwołują się do zasobów.
 • Aby pracować poprawnie, różne programy wymagają dostępu do różnych zasobów. Użytkownik Dr.Web KATANA może konfigurować parametry sterujące antywirusa Dr.Web w taki sposób, aby chronić określoną aplikację i żeby otrzymała ona dostęp tylko do pewnych zasobów, co z kolei może uratować system w przypadku, gdy ta aplikacja zostanie zainfekowana.

Przeczytaj więcej na temat dostrajania ustawień

W odróżnieniu od tradycyjnych antywirusów Dr.Web KATANA nie zawiera bazy sygnatur, komponentu wymagającego aktualizowania.

W odróżnieniu od tradycyjnych antywirusów Dr.Web KATANA nie zawiera bazy sygnatur, komponentu wymagającego aktualizowania.

Aby wykryć złośliwe aktywności Dr.Web KATANA używa informacji zapisanych przez antywirusa lokalnie jak i danych dotyczących reputacji pochodzących z Chmury Dr.Web i zawierających:

 • Informacje o procedurach używanych przez programy mające złośliwe intencje;
 • Informacje o plikach które są na 100% czyste;
 • Informacje o zaatakowanych podpisach cyfrowych pochodzących od dobrze znanych twórców oprogramowania;
 • Informacje o podpisach cyfrowych używanych przez oprogramowanie reklamowe i potencjalnie niebezpieczne;
 • Procedury ochrony używane przez określone aplikacje.

Podsystem chmury w Dr.Web KATANA potrafi zbierać informacje o działaniu antywirusów Dr.Web na komputerach PC, włączając dane o zupełnie nowych zagrożeniach, co pozwala Doctor Web na szybką odpowiedź na wykryte defekty i na aktualizowanie reguł zapisanych na komputerze lokalnie.

Obsługiwane systemy operacyjne

Technologie Dr.Web

I więcej: Antyspam | Baza wirusów Dr.Web | Globalny System Aktualizacji

Nie masz licencji Dr.Web? Można to łatwo naprawić!

Kup 34.95 zł

Dr.Web Katana

1 PC/ 1 rok

 

Kup 55.92 zł

Dr.Web Katana

1 PC/ 2 lata

Oszczędność 436 zł

Uwaga użytkownicy Dr.Web Security Space!

Nie musicie kupować Dr.Web KATANA — jego technologie ochrony zostały wbudowane w używane przez Was aplikacje Dr.Web.