Library
My library

+ Add to library

Profile

Dr.Web Firewall

Chroni przed nieupoważnionym dostępem z sieci; zapobiega wyciekaniu danym; blokuje podejrzane połączenia na poziomie pakietów i aplikacji.

 • Dr.Web Firewall korzysta z własnej bazy zaufanych aplikacji. Należą do niej programy posiadające cyfrowy certyfikat. Aplikacje uznane przez Dr.Web za oryginalne mogą połączyć się z dowolnym adresem i portem. Wyjątek: jeżeli program nie jest podpisany cyfrowo, jego podpis jest błędny lub nie ma żadnego podpisu (np. programy tworzone przez entuzjastów lub programy open source), użytkownik jest proszony o stworzenie reguły.

 • Kontrola połączeń na poziomie aplikacji pozwala zarządzać dostępem aplikacji i procesów do zasobów sieciowych i zapisuje próby dostępu w dzienniku aplikacji.

 • Filtrowanie na poziomie pakietów pozwala na sterowanie połączeniem z Internetem niezależnie od korzystającej z niego aplikacji. Dziennik filtru pakietów przechowuje informacje o pakietach wysłanych przez interfejsy sieciowe.

 • W trybie Gier okno dialogowe reguły pojawi się na wierzchu każdej aplikacji działającej w trybie pełnoekranowym.

  Monitorowanie w czasie rzeczywistym działań sieciowych aplikacji oraz wymuszone odłączenie jej od sieci, jeśli jest to konieczne.

Protects against unauthorised access by a network; prevents data leaks; blocks suspicious Internet connections – including via a secure channel.

#drweb

 • Dr.Web Firewall automatically detects legitimate applications - applications that have a security certificate or a valid digital signature, and allows them to work with all Internet addresses via all ports.
 • The Internet connection control lets you track access made by selected applications and processes to network resources.
 • Dr.Web Firewall is your choice for convenient Internet usage: the component controls all incoming and outgoing traffic and decides whether to block or allow application access to network resources according to the mode that you have chosen and the rules that you have created for selected applications. Or it allows free Internet access.

  #drweb

 • Dr.Web Firewall will detect an application – perhaps a malicious one – that (maybe covertly) is trying to access the Internet. And the component will block this process or prompt you to allow access.

  #drweb

 • With Dr.Web Firewall, it's your choice. You can change the Firewall's mode and configure the filtering rules, which do not affect the selected operating mode, for individual applications.