PL RU CN DE EN ES FR JP PL UA

Wiadomości & Wydarzenia | Kreator licencji | Firma

Dr.Web dla Qbik WinGate

Skanowanie antywirusowe i antyspamowe ruchu HTTP/POP3/FTP serwera SMTP i proxy Qbix WinGate.

 • Skanowanie antywirusowe i antyspamowe wiadomości i ich załączników wysyłanych protokołem STMP i POP3;
 • Skanowanie antywirusowe plików i danych przekazywanych protokołem HTTP i FTP
 • Leczenie zarażonych plików przekazywanych protokołem HTTP
 • Konfigurowalna lista skanowanych protokołów przesyłania danych
 • Konfigurowalne parametry skanowania, np. maksymalny rozmiar i rodzaje skanowanych obiektów, działania do wykonania na zarażonych obiektach
 • Włączanie/wyłączanie wykrywania konkretnych rodzajów złośliwych programów; po wykryciu zagrożenia o działaniu podejmowanym w celu zneutralizowania zagrożenia decydują ustawienia serwera Qbik.
 • Konfigurowalne działania stosowane do plików, których nie można przeskanować.
 • Wykrywanie złośliwych obiektów skompresowanych różnymi programami pakującymi.
 • Zwarty i wydajny moduł antyspamowy odróżnia Dr.Web dla Qbik WinGate od konkurencji.
 • Antyspam nie wymaga ćwiczenia i umożliwia skonfigurowanie różnych działań dla różnych kategorii spamu, a także tworzenie białych i czarnych list adresów pocztowych.
 • Konfigurowalne działania wykonywane na różnych rodzajach obiektów, np. przesuwanie do kwarantanny lub dodawanie do pola tematu rozmaitych przedrostków.
 • Rejestrowanie błędów i zdarzeń, a także powiadomień o wirusach wykrytych w zainfekowanych wiadomościach i pojedynczych atakach w dzienniku zdarzeń zawierającym informacje o parametrach modułu.
 • Izolacja zainfekowanych plików w kwarantannie Dr.Web lub kwarantannie WinGate.
 • Wyświetlanie zawartości kwarantanny, a następnie przywracanie i/lub przekazywanie dalej znajdujących się w niej plików.
 • Tworzenie kopii zapasowych wyleczonych plików w kwarantannie.
 • Natywny panel sterowania i menedżer kwarantanny.
 • Automatyczne aktualizacje.

Antywirus

Dr.Web dla Qbik WinGate wykrywa zainfekowane załączniki w poczcie elektronicznej i zainfekowane obiekty przekazywane protokołem HTTP i FTP, takie jak:

 • zainfekowane archiwa;
 • bomby plikowe i dekompresyjne;
 • oprogramowanie reklamowe;
 • narzędzia hakerskie;
 • płatne dialery;
 • programy-żarty;
 • oprogramowanie potencjalnie niebezpieczne.

Dr.Web dla Qbik WinGate nie skanuje:

 • danych przesyłanych protokołem HTTPS;
 • zaszyfrowanych wiadomości elektronicznych;
 • archiwów uszkodzonych i chronionych hasłem.

Ustawienia programu Dr.Web określają działania podejmowane po wykryciu złośliwego programu lub obiektu nie dającego się przeskanować.

Antyspam

Antyspam umożliwia filtrowanie wiadomości elektronicznych przetwarzanych przez usługi serwera SMTP i serwera proxy POP3, zapobiegające docieraniu niechcianych wiadomości np. spamu, do odbiorców.

Antyspam klasyfikuje każdą wiadomość stosownie do prawdopodobieństwa bycia spamem: wysokiego, średniego lub niskiego. Dla każdej z tych kategorii można skonfigurować jedno z poniższych działań:

 • Przepuść – wiadomość zostanie przepuszczona i dostarczona do odbiorcy;
 • Przenieś do kwarantanny – wiadomość zostanie odizolowana w sposób określony w ustawieniach kwarantanny i nie będzie dostarczana do odbiorcy;
 • Usuń – wiadomość zostanie usunięta;
 • Dodaj przedrostek do pola tematu wiadomości i przepuść – do pola tematu wiadomości zostanie dodany określony tekst przedrostka, a następnie wiadomość dostarczana jest do odbiorcy.

Do dodatkowego filtrowania można wykorzystać białe i czarne listy. W stosunku do wiadomości pochodzących od nadawców znajdujących się na białej liście (niezależnie od treści) nie są podejmowane żadne działania. Z kolei wszystkie wiadomości wysyłane z adresu na czarnej liście są przypisywane do kategorii wysokiego prawdopodobieństwa, a następnie podejmuje się w stosunku do nich działania ustawione dla tej kategorii.

 • Miejsce na dysku twardym: minimum 50 MB
 • System operacyjny: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/2012, Microsoft Windows Server 2000/2003/2008 (wersje 32- i 64-bitowe)
 • Serwer proxy: Qbik WinGate 6.