PL RU CN DE EN ES FR JP PL UA

Wiadomości & Wydarzenia | Kreator licencji | Firma

Centrum zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite

Scentralizowane zarządzanie ochroną wszystkich hostów w sieci firmowej


Centrum zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite

Centrum Zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite zapewnia scentralizowane zarządzanie ochroną antywirusową komputerów i urządzeń wykorzystywanych przez pracowników danej firmy, włączając ich osobiste komputery i urządzenia mobilne:

Administrator bezpieczeństwa może zarządzać ochroną antywirusową sieci korporacyjnej z każdego miejsca i praktycznie z każdego komputera lub innego urządzenia podłączonego do internetu.

Dzięki Centrum zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite administrowanie ochroną antywirusową firmy możliwe jest z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy jedynie przeglądarka internetowa. Centrum zarządzania działa w dowolnym systemie operacyjnym na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu i nie wymaga dodatkowego oprogramowania.

Intuicyjny interfejs Centrum pomaga wdrożyć sieć antywirusową w najkrótszym możliwym czasie, niezależnie od rozmiarów lub struktury firmy; nie ma przy tym znaczenia, ile komputerów i oddziałów tworzy sieć, jaka jest jej topologia oraz czy dostępny jest serwer Active Directory. Administratorzy nie muszą nabywać specjalnych umiejętności w celu wdrożenia sieci antywirusowej.

Centrum zarządzania Dr.Web umożliwia administratorowi scentralizowane zarządzanie wszystkimi składnikami sieci antywirusowej z wnętrza sieci lub zdalnie przez Internet, monitorowanie stanu bezpieczeństwa wszystkich chronionych hostów, odbieranie powiadomień o wykrytych wirusach oraz konfigurowanie automatycznej reakcji antywirusa na takie zdarzenia. Wystarczy do tego połączenie TCP/IP między komputerem administratora a serwerem antywirusowym.

Niedroga administracja

Koszty utrzymania Centrum zarządzania ograniczone są do minimum dzięki prostym procedurom administracji oraz możliwości wyświetlenia w administratorze WWW ogólnego widoku całej firmowej sieci antywirusowej z dowolnego miejsca na świecie.

Wszechstronny administrator WWW w połączeniu z bezproblemową integracją rozwiązania z Windows NAP oraz opcją tworzenia własnych procedur obsługi zdarzeń w dowolnym języku skryptowym zmniejsza obciążenie administratorów systemowych, uwalniając ich od codziennej rutyny związanej z ochroną internetową.

Wyjątkowa skalowalność

Centrum zarządzania oferuje wyjątkową skalowalność - jest równie niezawodne w sieciach o dowolnej skali i złożoności organizacyjnej, od niewielkich sieciowych grup roboczych do dystrybuowanych sieci intranetowych z dziesiątkami tysięcy hostów. Integracja między serwerami antywirusowymi i Centrum zarządzania (połączonym z serwerem SQL służącym do przechowywania danych) oraz między serwerami i chronionymi stacjami roboczymi składającymi się na złożony system komunikacyjny zorganizowana jest w sposób hierarchiczny.

Efektem jest wspólna sieć antywirusowa wzajemnie połączonych stacji roboczych, umożliwiająca gromadzenie informacji o całej sieci na jednym serwerze. Hierarchiczna organizacja sprawia, że Centrum zarządzania jest idealnym rozwiązaniem dla firm z wieloma oddziałami, posiadającymi sieci nie podłączone do Internetu.

Szeroka gama obsługiwanych protokołów sieciowych

Jeśli chodzi o interakcję między serwerem antywirusowymi i chronionymi komputerami, Centrum zarządzania obsługuje zarówno protokół TCP/IP (także w wersji IPv6) jak i IPX/SPX czy NetBIOS, co umożliwia wykorzystanie rozwiązania w różnorodnych środowiskach sieciowych. Komunikacja między poszczególnymi składnikami systemu może być szyfrowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji między elementami sieci antywirusowej, co pozwala w bezpieczny sposób administrować siecią z dowolnie położonego komputera.

Szeroka gama wspieranych protokołów sieciowych

Centrum Zarządzania wpiera jednocześnie kilka protokołów sieciowych przeznaczonych do interakcji pomiędzy serwerem antywirusowym i chronionymi komputerami, umożliwiając wykorzystanie rozwiązania w różnych środowiskach sieciowych.

Zmniejszenie ruchu sieciowego

W porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami innych dostawców Centrum zarządzania gwarantuje minimalizację ruchu sieciowego. Specjalny protokół przesyłania danych dla sieci TCP/IP i NetBIOS zapewnia kompresję ruchu w sieciach TCP/IP, IPX/SPX i NetBIOS.

Działanie w tle

Sieć antywirusowa Dr.Web działa całkowicie w tle. Wszystkie działania związane z instalacją i konfiguracją rejestrowane są dzienniku audytu administracji. Wszystkie składniki potrafią rejestrować swoje działania w osobnych plikach dzienników o konfigurowalnym stopniu złożoności, a wszystkie działania wykonywane przez oprogramowanie antywirusowe na plikach mają odzwierciedlenie w statystykach. System powiadomień informuje administratorów o problemach w sieci. Powiadomienia takie mogą być wyświetlane przez administratora WWW lub wysyłane pocztą elektroniczną.

System powiadomień oferuje administratorowi następujące funkcje:

 • konfigurowalny tekst powiadomień o zagrożeniach
 • powiadomienia o atakach wirusów, wynikach skanowania i usuniętych plikach
 • specjalna ikona alertu o zagrożeniach
 • opcja wyświetlania raportów w administratorze WWW lub eksportu informacji do formatu CSV, HTML lub XML
 • konfigurowalna złożoność rejestrowanych informacji
 • pobieranie informacji o:
  • działaniach wirusów z podziałem na grupy wykrytych wirusów
  • wykrytych lukach w klientach
  • błędach skanowania
  • składnikach antywirusowych uruchomionych na chronionych komputerach
  • nietypowym zachowaniu chronionych komputerów

Argumenty dla CEO Argumenty dla CIO

Argumenty dla CEO Argumenty dla CIO

Unikatowe funkcje Dr.Web Enterprise Security Suite:

 • Scentralizowana ochrona wszystkich hostów, urządzeń i usług w ramach sieci:
  Chronione obiekty Wersja 6 Nowa wersja 10
  Komputery
  Klienci serwerów terminalowych
  Klienci systemów wbudowanych
  Windows
  OS X
  Linux
  Windows
  OS X
  Linux
  Serwery plików i aplikacji (włączając serwery terminalowe) Windows
  Novell NetWare
  OS X Server
  Unix
  Windows
  Novell NetWare
  OS X Server
  Unix
  Bramy E-mail i SMTP Unix
  MS Exchange
  Lotus (Windows/Linux)
  Kerio (Windows/Linux)
  Unix
  MS Exchange
  Bramy internetowe Kerio
  Unix
  Unix
  Urządzenia mobilne Windows Mobile
  Android
  Android
 • kompleksowa ochrona przed większością znanych zagrożeń zapewniana przez wbudowane moduły antywirusowy, antyspamowy, firewalla i kontroli biura (dostępne w ramach licencji Kompleksowa ochrona);
 • obsługa platform serwerowych Windows i Unix; prosta procedura instalacyjna i niezawodna ochrona przy minimalnym łącznym koszcie własności w porównaniu z rozwiązaniami konkurencji;
 • scentralizowana ochrona wszystkich hostów w sieci: stacji roboczych, serwerów poczty i plików, a także serwerów aplikacji, w tym serwerów terminalowych;
 • obsługa 32- i 64-bitowych systemów operacyjnych;
 • możliwość instalacji oprogramowania agenta w zarażonym systemie z dużym prawdopodobieństwem udanego wyleczenia;
 • minimalizacja obciążenia sieci dzięki wdrożeniu niewielkich rozmiarów silnika wyposażonego w najnowsze technologie wykrywania;
 • wysoce wydajne wykrywanie zagrożeń, w tym nieznanych wirusów;
 • zarządzanie całością infrastruktury ochronnej sieci z poziomu jednego komputera (poprzez interfejs administratora WWW) i z dowolnej lokalizacji, nawet spoza sieci firmowej;
 • wdrażanie indywidualnych zasad bezpieczeństwa dla grup pracowników w firmie;
 • kilku administratorów może zarządzać poszczególnymi grupami osobno, dzięki czemu Dr.Web Enterprise Security Suite nadaje się zwłaszcza dla firm o wysokich wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, a także dla przedsiębiorstw z wieloma oddziałami;
 • konfigurowalne zasady bezpieczeństwa dla dowolnego rodzaju użytkowników, w tym mobilnych, oraz dowolnej stacji roboczej, nawet jeśli jest aktualnie niedostępna, zapewniają ochronę na bieżąco w dowolnym czasie;
 • ochrona przed modyfikacją ustawień przez użytkowników;
 • ochrona sieci nie podłączonych do Internetu;
 • kilka metod instalacji - zasady serwera Active Directory, skrypty uruchamiające oraz wbudowana procedura zdalnej instalacji. Instalację można wykonać nawet jeśli host jest niedostępny dla serwera Dr.Web Enterprise Security Suite.
 • wsparcie dla większości znanych systemów zarządzania bazą danych (DBMS), włączając Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, jak również każdy inny DBMS, który wspiera SQL-92 poprzez ODBC;
 • obsługa własnych procedur obsługi zdarzeń napisanych przez użytkownika w dowolnym języku skryptowym, zapewniających bezpośredni dostęp do interfejsów wewnętrznych Dr.Web Enterprise Security Suite;
 • cofanie aktualizacji - nawet jeśli podczas aktualizacji wystąpi błąd, host nie będzie niezabezpieczony;
 • równoczesna obsługa kilku protokołów sieciowych (TCP/IP z IPv6, IPX/SPX, NetBIOS), co pozwala wdrożyć sieć antywirusową w istniejącej infrastrukturze sieciowej;
 • Dr.Web Enterprise Security Suite to rozwiązanie otwarte, pozwalające administratorowi systemu na wykorzystanie go do instalacji i synchronizacji produktów innych dostawców, co obniża koszty wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji;
 • łatwy do opanowania system zarządzania ochroną o niezrównanej używalności i wydajności wyszukiwania stacji sieciowych;
 • konfigurowalna lista składników produktów do zaktualizowania i kontrola zmian wersji, które pozwalają administratorowi dystrybuować tylko aktualizacje niezbędne i przetestowane w sieci.

Argumenty dla CEO Argumenty dla CIO

Administrator WWW

Administrator WWW to składnik Centrum zarządzania Dr.Web, który nie wymaga instalacji i umożliwia administratorowi systemu kontrolowanie działania wszystkich usług antywirusowych z dowolnego komputera oraz terminowe rozwiązywanie pojawiających się problemów.

Administrator WWW to wizualne, zdalne narzędzie administracji dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, służące do zarządzania ochroną antywirusową nawet tysięcy geograficznie rozproszonych stacji roboczych i serwerów poczty za pomocą pojedynczego interfejsu graficznego. Z administratora WWW można korzystać na dowolnym komputerze wyposażonym w praktycznie każdy system operacyjny. Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia łatwe zarządzanie całą siecią chronioną.

Niedroga administracja
Administrator WWW umożliwia łatwe kontrolowanie dynamicznego środowiska sieci antywirusowej. Efektem jej stosowania jest wzrost wydajności administratorów systemu, optymalizacja rutynowych czynności administracyjnych oraz wykonywanie codziennych zadań w kilka minut. Wystarczy dostosować kluczowe parametry serwerów antywirusowych i obiektów chronionych oraz uruchomić zadania.
Błyskawiczna reakcja na zagrożenia
Dzięki narzędziom planowania regularnych skanowań i aktualizacji administrator WWW sprawia, że administrowanie siecią antywirusową jest proste. Rozmaite narzędzia do gromadzenia i analizowania informacji pozwalają kontrolować stan chronionych obiektów w sieci, reagować na pojawiające się zagrożenia w ciągu kilku sekund od ich wykrycia, lokalizować źródła infekcji oraz natychmiast dostosowywać firmowe zasady bezpieczeństwa do zmian w sytuacji.
Pełna kontrola nad bezpieczeństwem sieci

Administrator WWW umożliwia skonfigurowanie dowolnego składnika sieci antywirusowej oraz monitorowanie stanu agentów. Co najważniejsze, administratorzy mogą skonfigurować harmonogram pracy serwerów antywirusowych lub dowolnej grupy agentów bez ruszania się z miejsca, nie ma zatem potrzeby przemieszczania się między lokalizacjami.

Funkcje kontroli wersji i blokowania agentów bazy danych wirusów pomagają utrzymać aktualny stan zainstalowanych składników i zapobiegają rozszerzaniu się infekcji.

Elastyczne opcje licencyjne
Przy korzystaniu z administratora WWW nie trzeba już pamiętać, w jakim systemie operacyjnym ją uruchomiono. Uruchomienie konsoli w systemie Windows lub Mac OS umożliwia połączenie się z serwerem antywirusowym na komputerze z systemem Linux i zmianę ustawień według preferencji.
Pobieranie statystyk jednym kliknięciem
Funkcja zbierania statystyk umożliwia generowanie raportów z pożądanego okresu o własnoręcznie ustawionym poziomie szczegółów oraz eksport uzyskanych informacji do pliku zewnętrznego.
Błyskawiczne powiadomienia
Interfejs komunikatów umożliwia administratorowi wysyłanie komunikatów do wybranych użytkowników lub grup użytkowników. Jeśli komputer PC użytkownika jest podłączony do Internetu, komunikat zostanie dostarczony do użytkownika natychmiast. Jeśli w chwili wysłania komunikatu komputer odbiorcy nie jest podłączony do sieci, komunikat zostanie dostarczony gdy tylko komputer połączy się z Internetem. Narzędzie komunikatów może posłużyć do:
 • ostrzegania użytkowników przed epidemiami i informowania ich, co mają zrobić jeśli system został już zarażony;
 • wysyłania komunikatów technicznych;
 • wysyłania pozdrowień.
Nowość! Mobilne Centrum Zarządzania dla iPhone/iPad (iOS)

Mobilne Centrum Zarządzania pozwala administratorom monitorować bezpieczeństwo sieci antywirusowej z urządzenia mobilnego, które nie jest kompatybilne z Sieciowym Administratorem Dr.Web.

Mobilne Centrum Zarządzania może być zainstalowane na iPhone poprzez App Store. Po instalacji, administrator może wyszukiwać hostów sieciowych, przeglądać statystyki — włączając informacje o incydentach wirusowych — i wysyłać powiadomienia. Jeżeli firma jest rozproszona geograficznie lub jej pracownicy pracują poza biurem, funkcja ochrony lokalizacyjnej hosta może być również przydatna.

 • Ciągła kontrola bezpieczeństwa sieci antywirusowej
  Mobilne Centrum Zarządzania wykorzystuje koncepcję BYOD i pozwala administratorom na nieprzerwane zarządzanie dynamicznym środowiskiem ochronnym Dr.Web z każdej lokalizacji. Mobilne Centrum Zarządzania pozwala administratorom działać bardziej wydajnie i odpowiadać na zagrożenia wirusowe w odpowiednio szybkim czasie.
 • Natychmiastowa reakcja na zagrożenia
  Kontrola sieciowa, udostępniona przez mobilne Centrum Zarządzania, w istotny sposób ułatwia pracę administratorom! Zbieranie statystyk jest możliwe za pomocą jednego kliknięcia. Szeroka gama narzędzi do agregowania i analizowania statystyk pozwala administratorom monitorować chronioną sieć, niezwłocznie reagować na wykryte zagrożenia i ataki złośliwych programów, identyfikować źródła infekcji oraz szybko wdrażać istniejące polityki bezpieczeństwa odpowiednie do nieustannie zmieniających się warunków.
screen screen
screen screen
screen screen
screen screen
Serwer antywirusowy

Centrum zarządzania wchodzące w skład Dr.Web Enterprise Security Suite łączy się z serwerem antywirusowym ułatwiającym scentralizowane administrowanie siecią antywirusową, w tym jej wdrażaniem, aktualizowaniem bazy danych wirusów i składników oprogramowania, monitorowaniem stanu ochrony sieci, powiadamianiem o incydentach związanych z wirusami oraz gromadzeniem statystyk. Szczegółowe opisy wszystkich funkcji związanych ze scentralizowanym zarządzaniem poszczególnymi produktami można znaleźć na karcie Centrum zarządzania odpowiednich produktów.

Wdrażanie serwera

Serwer antywirusowy Centrum zarządzania można zainstalować na komputerze podłączonym do sieci lokalnej. Na serwerze przechowywane są pliki dystrybucyjne pakietów antywirusowych dla różnych systemów operacyjnych, aktualizacje baz danych wirusów i pakiety modułów programu, pliki klucza użytkowników oraz konfiguracje chronionych obiektów. Serwer potrafi również wysyłać informacje do odpowiedniego komputera na żądanie agenta.

Wieloplatformowa architektura serwera pozwala na uruchamianie go zarówno na serwerach z systemem Windows jak i Linux. Taką kompatybilnością nie może się pochwalić żadne inne konkurencyjne rozwiązanie.

Serwer może komunikować się z agentami poprzez praktycznie każdy współcześnie używany protokół sieciowy (TCP/IP w wersji IPv4 i IPv6, IPX/SPX, NetBIOS), co pozwala na wdrożenie sieci antywirusowej w posiadanej infrastrukturze sieciowej.

Aktualizacja

Serwer antywirusowy pobiera aktualizacje baz danych wirusów i składników agentów. Serwer dba o niski poziom ruchu internetowego generowanego przez oprogramowanie antywirusowe i automatycznie konfiguruje procedury aktualizujące.

Aktualizacje składników ochrony można pobierać z serwera antywirusowego, a także bezpośrednio z serwerów aktualizacji firmy Doctor Web, dzięki czemu oprogramowanie antywirusowe w komputerach i laptopach jest zawsze na czasie. Może to okazać się zbawienne dla komputerów, które nie mogą regularnie łączyć się z serwerem antywirusowym.

Zbieranie statystyk
Serwer antywirusowy przechowuje konfigurację każdego agenta w sieci oraz statystyki skanowania każdego składnika antywirusowego każdej chronionej maszyny w bazie danych. Do przechowywania danych serwer może wykorzystać zarówno bazę danych wbudowaną jak i zewnętrzną. Dzięki wspólnemu źródłu przechowywania informacji i krytycznych kopii zapasowych danych przywracanie działania serwera po uszkodzeniu plików bazy danych lub gdy konieczne jest przeniesienie serwera na inny komputer jest łatwe.
Agenty antywirusowe

Agenty antywirusowe instalowane są na chronionych komputerach, serwerach i urządzeniach mobilnych, a jeśli to konieczne, także na komputerze, na którym uruchomiony jest serwer antywirusowy. Agenty wysyłają do serwera antywirusowego raporty o zdarzeniach związanych z wirusami i inne istotne informacje.

Agenty pakietu

Dr.Web Enterprise Security Suite umożliwiają zarządzanie ochroną antywirusową następujących rodzajów obiektów:

Chronione obiekty Obsługiwane systemy operacyjne i platformy
Stacje robocze
Klienci serwerów terminalowych
Klienci serwerów wirtualnych
Windows
OS X
Linux
Serwery plików i aplikacji (w tym serwery terminalowe i wirtualne) Windows
Novell NetWare
OS X Server
Unix
Użytkownicy poczty elektronicznej i bram SMTP Unix
MS Exchange
Lotus (Windows/Linux)
Kerio (Windows/Linux)
Użytkownicy bram internetowych Kerio
Unix
Urządzenia mobilne Windows Mobile
Android

Agenty antywirusowe działają równie skutecznie co wszystkie inne produkty lub rozwiązania firmy Doctor Web. Agenty chroniące stacje robocze z systemem Windows zawierają składniki takie jak skaner, monitor plików SpIDer Guard®, monitor poczty SpIDer Mail®, monitor ruchu HTTP SpIDer Gate™, moduł samoochrony oraz funkcję kontroli biura.

Dodatkowe funkcje ochrony stacji roboczych z systemem Windows

Skaner pakietu
 1. Dr.Web Enterprise Security Suite to nowy składnik zaprojektowany specjalnie dla agenta Dr.Web Enterprise Security Suite dla systemu Windows. Umożliwia on administratorowi wykonanie zdalnego skanowania w tle bez znaczącego zakłócenia działania komputerów docelowych.
 2. Tryb mobilny. Agenty mogą pracować na laptopach, które nie są przez dłuższy czas podłączane do sieci antywirusowej. Jeśli pracownik udaje się w podróż służbową, jego laptop nie przestanie być chroniony, a antywirus nadal będzie mógł pobierać aktualizacje.

Argumenty dla CEO Argumenty dla CIO

Wymagania systemowe

Aby zainstalować Centrum Zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite 10.0:

 • Wszystkie komputery w sieci antywirusowej muszą mieć dostęp do internetu, aby komunikować się w serwerem antywirusowym lub serwerem proxy Dr.Web. W przeciwnym razie maszyny i serwer powinny być podłączone do tej samej sieci lokalnej.
 • Maszyny, na których będzie zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, muszą spełniać następujące wymagania:
  • port 2193 TCP i UDP muszą być otwarte na komunikację z komponentami antywirusa serwerowego;
  • port 2193 UDP musi być otwarty, aby korzystać ze skanera sieciowego;
  • porty 139 i 445 dla TCP i UDP, wykorzystywane przez instalator sieciowy, muszą być otwarte;
  • port 9080 HTTP musi być otwarty, aby korzystać z Centrum Zarządzania;
  • port 9081 HTTPS musi być otwarty, aby korzystać z Centrum;
  • Port 10101 musi być otwarty, aby korzystać z funkcji diagnostycznych zdalnego serwera.
 • serwer antywirusowy: Pentium III 667 lub szybsze CPU, co najmniej 1 GB RAM (2 GB jeżeli wykorzystywana jest wewnętrzna baza danych), co najmniej 12 GB wolnej przestrzeni dyskowej (8 GB jest wykorzystywane przez wbudowaną bazę danych w katalogu instalacyjnym, 4 GB jest przeznaczone dla katalogu systemowego temp). Wolna przestrzeń dyskowa w celu gromadzenia pakietów instalacyjnych (około 1 MB każdy) w przeciągu dwóch tygodni po ich utworzeniu. Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/2012, Linux (glibc2.13 i wyżej), FreeBSD (8.1 i wyżej), Solaris (Intel i Sparc);
 • serwer antywirusowy musi być w stanie połączyć się, poprzez internet, z Globalnym Systemem Aktualizacji w celu automatycznego odzyskania zawartości scentralizowanej instalacji i katalogu aktualizacji;
 • Aby korzystać z Centrum Zarządzania, wymagany jest: Internet Explorer 8 i wyżej lub Mozilla Firefox 10.0 i wyżej. Można również korzystać z Opery® 10 i wyżej, Safari® 4 i wyżej, Chrome® 20 i wyżej.

WAŻNE! Żadne inne oprogramowanie antywirusowe (włączając inne wersje Dr.Web) nie może zostać zainstalowane na stacjach roboczych podłączonych do sieci antywirusowej.

Wymagania systemowe dla innych produktów, które mogą być zarządzane za pomocą Centrum Zarządzania Dr.Web Enterprise Suite, można znaleźć w opisach odpowiednich produktów.

Aby można było zainstalować Centrum zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite v.6, muszą być spełnione następujące wymagania:

 • Sieć TCP/IP (w tym IPv6), IPX lub NetBIOS (do sieci muszą być podłączone wszystkie chronione komputery PC i serwer). Komputery, na których ma być zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, muszą spełniać następujące wymagania: Otwarte muszą być
  • porty TCP i UDP 2193 i 2371, służące do komunikacji między serwerem a składnikami antywirusa.
  • Otwarte musi być gniazdo IPX/SPX 2371, umożliwiające składnikom antywirusa łączenie się z serwerem.
  • Otwarte muszą być porty UDP 2193 i 2372, umożliwiające skanerowi sieciowemu przeszukiwanie sieci.
  • Otwarte muszą być porty TCP i UDP 139 i 445, wykorzystywane przez instalator sieciowy.
  • Otwarty musi być port HTTP 9080, wykorzystywany przez administratora WWW.
  • Otwarty musi być port HTTPS 9081, wykorzystywany przez administratora WWW.
 • serwer antywirusowy: procesor Pentium III 667 MHz lub szybszy, co najmniej 512 MB pamięci RAM (1 GB w przypadku korzystania z wewnętrznej bazy danych), do 12 GB wolnej przestrzeni na dysku (8 GB wykorzystuje wbudowana baza danych w katalogu instalacyjnym, a 4 GB pliki w katalogu tymczasowym systemu), system Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/2012, Linux (biblioteka glibc2.3 i późniejsza), FreeBSD (wersja 6.4 i późniejsza), Solaris (Intel i Sparc);
 • serwer antywirusowy musi być w stanie łączyć się z globalnym systemem aktualizacji Dr.Web przez Internet i automatycznie pobierać treść scentralizowanego katalogu instalacji i aktualizacji;
 • między administratorem WWW a serwerem antywirusowym Dr.Web musi zostać nawiązane połączenie TCP/IP;
 • dowolna przeglądarka do uruchomienia administratora WWW.

WAŻNE! Do zainstalowania serwera internetowego w systemie Windows wymagany jest instalator MS Installer 2.0. Instalator ten dostępny jest w systemie Windows 2000 (SP3) i wszystkich późniejszych wersjach. W przypadku korzystania z wcześniejszej wersji systemu Windows przed instalacją serwera antywirusowego konieczne jest pobranie i zainstalowanie instalatora.

WAŻNE! Na stacjach roboczych połączonych z siecią antywirusową nie może być zainstalowane żadne inne oprogramowanie antywirusowe (w tym inne wersje programu Dr.Web).

Wymagania systemowe innych produktów, którymi można zarządzać z poziomu Centrum zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite, można znaleźć w opisach produktów.

Dr.Web Enterprise Security Suite

Nowa wersja 10

Demo Pobierz Kup